LOTD #166

• HEAD – GENUS PROJECT – BabyFace
• SKIN – 
IT GIRLS – Savannah (MEL) @SKIN FAIR
• BODY –
 MAITREYA – Lara
• EYES – AVI-GLAM – Temptation Eyes
• HAIR – RUNAWAY – Sherazade Hair
NAILSASCENDANT – Glitter Rain Nails @SKIN FAIR
• LINGERIE – DIRTY PRINCESS– Killer Curves Princess @BELLE

• POSE– FOXCITY – Oki Doki Bento Pose Set

%d bloggers like this: